Om

Vores biavl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bisværm i træ

 

Her er lidt billeder fra biavl

Hvem er vi?

Vi bor på Solhøj i Ishøj kommune, og er 4.generation på ejendommen. Vores biavl startede i 1986 med 3 bifamilier i trugstader, i dag har vi ca. 25 bifamilier.

Vi byggede i 2000, en ny hal med faciliteter til vores biavl, rengøringsrum for materiel, slyngerum, Lager og opbevaringsrum.

Bigårdene er placeret i Ishøj kommune, de fleste på godset Benzonsdals jorde, og tæt på vandindvindingsområder, hvor der i sagens natur ikke sprøjtes.

Trækkilderne for vores bier er bl.a. vilde blomster, langs lille Vejleå, rapsmarker, mælkebøtter, kastanie, frugttrær, og selvølgelig Benzonsdal’s linde alle. I Thorslunde står der et bistade til at sikre bestøvning i byen.

Vi er medlem af Danmarks biavler forening, Gl.Roskilde amts Biavlerforening, samt Gl.Roskilde amts Biavlerforening’s voksklub,( der sikre at der ikke anvendes pesticider i medlemmernes biavl )

Ministeriet for Fødevare,Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen har udtaget vores honning til analyse,01/10/2010 og svaret at : Der ikke er påvist Pesticider ved GC-multimetode PGMUL01.02 ejheller chloramphenicol ved LACP05.1

Jytte & Stig Nielsen er uddannet Kyndige biavlere det er biavlere med beføjelse til at foretage syn for ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille, Tropilaelaps-mider og europæisk bipest i bigårde forud for flytning eller overdragelse af bifamilier. Kyndige biavlere uddannes af gruppen Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AU) og registreres af NaturErhvervstyrelsen for 5 år ad gangen. Der er aktuelt registreret ca. 850 kyndige biavlere. Kyndige biavlere er ikke ansat af det offentlige.

 

Hvorfor lokal honning?

Her er nogle gode grunde til at bruge lokal honning.

  • Lokal honning indeholder pollen fra lokalområdet, det er en fordel for pollen allergier.
  •  
  • Honning er udover et sødestof, at betragte som et krydderi, derfor bør der være flere honningtyper i køkkenskabet, fra milde til kraftige honninger
  •  
  • For at opnå samme sødme bruges ca. 1/3 af sukkermængden.
  •  
  • Ved køb af lokal honning kan man spørge biavleren om hvornår, og hvorfra honningen kommer.

Køb her i bistade

VORES DAGSPRIS: 35,00 kr. for 450g i plastbæger.

 

Vores honning kan købes i bistadet på

  • Lille Solhøjvej 8, Torslunde, 2640 Hedehusene
  • ved Solhøjvej 60 Torslunde 2640 Hedehusene.

Se flere billerder her

.

.

.

Copyright © All Rights Reserved